יום שלישי, 18 בספטמבר 2012

ה.ליוויק / לחפש עבודה



ה. ליוויק / לחפש עבודה

לחפש עבודה הלכנו שמה
שנינו יד ביד תופסים.
עוד חשוך. העיר עוד נמה
ברחוב בוערים עוד הפנסים.

בשתי העיניים התבוננו
ועל דלתות זרים דפקנו שם
אבל אחרים קדמו כבר לנו
ואת העבודה חטפו לעצמם.

הביתה חזרה הלכנו
להיכנס לא מעזים
ברחובות נדדנו ונדדנו
שנינו יד ביד אוחזים.


ה. ליוויק / ארבעט זוכן

ארבעט זוכן זיינען מיר געגאנגען
האלטנדיק זיך ביידע פאר די הענט.
פינצטער נאך. די שטאט האט נאך געשלאפן,
גאסנלאמפן האבן זיך געברענט.

האבן מיר געקוקט מיט ביידע אויגן
און איז פרעמדע טירן זיך קעקלאפט,
האבן זיך שוין אנדערע געפעדערט
און פאר זיך די ארבעט אויסגעכאפט.

זיינען מיר אהיים צוריק געגאנגען
און אין הויז צו קומען זיך געשעמט.
האבן מיר געוואנדערט איבר גאסן
האלטנדיק זיך ביידע פאר די הענט.

ה. ליוויק הוא שם העט של המשורר והמחזאי ליוויק הלפרין (1962-1888), איש הבונד, שנכלא בסיביר בשנת 1912 ושנה אחר כך הצליח להימלט משם לניו-יורק, שם עבד בכל עבודה עד שנתפרסם כאחד מגדולי משוררי היידיש במאה העשרים.