יום שישי, 21 בדצמבר 2018

ז'אק פּרֶוֶור / סיפור משפחתי


במלחמת השחרור החלה אמי לטפל בחיילים שנפצעו קשה, ונשלחה לפריס ללמוד עבודה סוציאלית, שם התאהבה בתרבות הצרפתית שפרחה אחרי המלחמה, באדית פיאף והקומפניון דה לה שנסון, באיו מונטאן וסימון סניורה, ובשיריו של ז'אק פרוור. את השיר eFamilial מתוך ספר שיריו הראשון של פרוור "מלים", שהתפרסם בשנת 1946, אהבה במיוחד והקריאה לי לפני שנים רבות בשעה של חסד. הקראתי אותו היום באזכרה במלאת שלושים למותה, ואני מעלה אותו כאן בלוויית תרגומי למלות השיר.

Familiale
La mère fait du tricot
Le fils fait la guerre
Elle trouve ça tout naturel la mère
Et le père qu'est-ce qu'il fait le père ?
Il fait des affaires
Sa femme fait du tricot
Son fils la guerre
Lui des affaires
Il trouve ça tout naturel le père
Et le fils et le fils
Qu'est-ce qu'il trouve le fils ?
Il ne trouve rien absolument rien le fils
Le fils sa mère fait du tricot son père fait des affaires lui la guerre
Quand il aura fini la guerre
Il fera des affaires avec son père
La guerre continue la mère continue elle tricote
Le père continue il fait des affaires
Le fils est tué il ne continue plus
Le père et la mère vont au cimetière
Ils trouvent ça naturel le père et la mère
La vie continue la vie avec le tricot la guerre les affaires
Les affaires la guerre le tricot la guerre
Les affaires les affaires et les affaires
La vie avec le cimetière.

Jacques Prévert, Paroles 

ז'אק פרוור / סיפור משפחתי
סורגת האם
והבן יילחם
זה נראה לה לגמרי טבעי, לאם
והאב, מה עושה האב?
מנהל את עסקיו.
סורגת האם
והבן יילחם
והאב – מנהל את עסקיו,
זה נראה לו לגמרי טבעי, לאב.
והבן, והבן, מה נראה לבן?
כלום לא נראה לו בכלל לבן.
הבן – אמו סורגת, אביו מנהל עסקים והוא יילחם
כשהבן יסיים להילחם
ינהל עסקים עם אביו, הבן.
עוד הומה מלחמה, עוד סורגת האם
עוד האב מנהל את עסקיו.
הבן נהרג, לא עוד יילחם
אל בית העלמין הולכים אב ואם
זה נראה להם טבעי לאב ולאם
החיים נמשכים עם הסריגה, המלחמה, העסקים
העסקים המלחמה הסריגה המלחמה
העסקים העסקים והעסקים
החיים עם בית העלמין.

(מתוך ספר שיריו של ז'אק פְּרֶוֶור "מלים")