יום שלישי, 8 במאי 2012

ש. שלום נלחם בבירוקרטיה


בעזבון המשורר ש. שלום (מס' 97) בארכיון גנזים מצאתי פנקסי טיוטות רבים ובתוכם טיוטות מכתבים רבות. שתיים מהן, שעוסקות דוקא בעניינים בירוקרטיים מחיי היומיום, אני מביאה כאן. הטיוטה הראשונה היא משנת 1964, ואילו השנייה משנת 1977.

לכבוד
הד"ר י. בורג
שר הדואר
ירושלים

כבוד השר,
הסופר הדגול הד"ר מכס ברוד, אשר בקרוב תמלאינה לו שמונים שנה, הוא חולה אנוש וסובל ממיחוש, המכביד על תנועות גופו. הוא מתגורר ערירי בדירתו, תל-אביב, רח' הירדן 16, כשלרשותו טלפון 59751. הנפש היחידה, שהוא יכול להתקשר אתה לשם קריאה לעזרה בהתקפות מחלתו, הפוקדות אותו לעתים תכופות, היא מזכירתו ועובדת ביתו הגב' אסתר הופה, הגרה אצל בעלה, ה' אוטו הופה, תל-אביב שפינוזה 20. מסיבה זו הגיש מר הופה בקשה מנומקת מספר 017627 לקבלת טלפון בביתו, ואולם הבקשה נדחתה פעמיים (3.6.63, 12.1.64). הואיל ויש בעניין משום פיקוח נפש והוא נוגע לאחד הסופרים הדגולים של עם ישראל בתקופתנו, הננו מרשים לעצמנו לפנות אליך בבקשה דחופה, שתואיל להפעיל את השפעתך למען התקנת הטלפון הנ"ל, כדי להסיר האחריות הרובצת על כולנו לחיי הסופר הישיש.
                        בברכה ובכבוד רב,
                          ש. שלום
                          יו"ר אגודת הסופרים בישראללכבוד
פקיד השומה
אגף מס הכנסה ומס רכוש
חיפה
א.    נ.

חרף מכתביי הקודמים בנדון, שוב הנכם מזמינים אותי לבדיקת הפנקסים, בחתימת מר ט. קמרון, רכז חוליה, ליום 28.7.76, שעה 8, למר יחיאל. הנני נאלץ איפוא שוב לגולל לפניכם את כל הפרשה: אחרי שנעניתי מכם בשלילה, פניתי בבקשה לשר האוצר, מר יהושע רבינוביץ', שיפטור אותי מניהול פנקסים מן הטעמים דלהלן:

1.    הנני בן 72, רעייתי כמעט עיוורת בת 75, ושנינו אנשים ידועי חולי ותשושים.
2.    אף על פי כן הנני נשיא הכבוד של אגודת הסופרים בישראל ועוסק במעט כוחותי בצרכי הציבור, שלא על מנת לקבל פרס.
3.    אין לי כמעט שום פרנסה ממקצועי כמשורר וסופר בישראל, וכל הכנסותי הן ממענקים, כלומר ממתנות חסד של מוסדות, בעיקר – משרד החינוך והתרבות ועיריית חיפה, או תמלוגי זיקנה מאקו"ם.
4.    שילמתי כל השנים מס מהכנסה משוערת ממקורות החסד הנ"ל, לפי אומדן של כ-24 אלף ל"י לשנה, ואני מוכן להמשיך לשלם כך.
5.    במצב בריאותי הרעוע ובאין באפשרותנו לנהל משק בית או לשכור עוזרת לביתנו, הנני נודד בהטבות שונות מבית הבראה לבית הבראה ובחודשים ספטמבר [כך במקור, ע.פ.] אתארח בבית המרגוע לסופרים "משכנות שאננים" בירושלים.
6.    אני מחכה לתשובה משר-האוצר לבקשתי לפטור אותי מניהול הפנקסים, ועד אז אין תועלת להזמין אותי למשרדיכם ואין לי כוח לבוא אליכם ממקום הבראתי.

נ.ב.
ואגב, אינני מבין למה אתם מדביקים את השם "אברהם" לשמי. אמנם שם אבי היה ר' אברהם, אבל אין זה שמי.