יום שבת, 4 באוגוסט 2012

התכתבות ש. שלום - יהודה בורלא


זהו מבחר מכתבים מן ההתכתבות בין הסופר יהודה בורלא לבין המשורר ש. שלום, מתוך עזבונותיהם בארכיון גנזים, שהראשון בהם הוא ברכתו של ש. שלום ליובל החמישים של יהודה בורלא בשנת 1939, והאחרון הוא ברכתו המחורזת של ש. שלום לרגל הגיעו של בורלא לגבורות. מן המכתב הראשון עולה שטרם היתה אז היכרות אישית בין ש. שלום, כבן שלושים וחמש באותה עת, לבין בורלא הקשיש ממנו, אך ש. שלום כבר לא היה יוצר אלמוני, כפי שהוא מתאר את עצמו במכתב, אלא כבר נתפרסמו כמה מקובצי שירתו והרומן שלו "יומן בגליל" שזכו להצלחה רבה בישוב הארצישראלי של אותם ימים, וכך גם התייחס אליו בורלא. המכתבים הבאים מעידים על קשר הולך ומתהדק בין השניים, וכשנה לאחר השתקעו של ש. שלום ב"בית הסופרים" שייסד ראש העיר אבא חושי בחיפה, עבר גם יהודה בורלא להתגורר ב"בית הסופרים" בשכנות לש. שלום, ועד מותו של בורלא שררה בין השניים קרבה רבה.
מאחר שבהתכתבות מופיעים כמעט אך ורק תאריכים עבריים, הוספתי תאריך לועזי ליד סימול הארכיון. את הטקסטים לא שיניתי, לבד מכך שכתבתי ביטויים שהופיעו בראשי-תיבות במלואם, כדי להקל על הקוראים. גם הניקוד כאן בהתאם למקור. ניכר מכתיבתו של בורלא שכללי הכתיב המלא אינם חביבים עליו, והוא מעדיף לנקד בחולם חסר ושלא להוסיף ו' במקום שאיננה מתחייבת, וכך יפה בעיני. ש. שלום לעומתו איננו נרתע מכתיב מלא. שני היוצרים התחנכו חינוך יהודי מסורתי ובבגרותם עזבו את הדת, אך המקורות העבריים ניכרים היטב בכתיבתם, ואם תרצו, יש כאן גם שיח בין העברית נוסח מזרח-אירופה לעברית נוסח ספרד, שהשפעת הערבית אף היא ניכרת בה, בין שניים מגדולי הכותבים בעברית במאה העשרים, וכמה חיננית היא שיחתם.  

[גנזים, 28, 94312/1, 24.2.39]
חדרה, ה' באדר תרצ"ט
יהודה בורלא מאד נכבד,
הרשני נא לשלוח לך ליום הולדתך החמישים גם את ברכתי אני, ברכת יוצר וקורא אלמוני, שאינו אוהב להטריד את היקרים עליו בדיבורים וגילויים מרובים. ממחשכי הגולה, מילדות בלי כוכב, ניצנצת לי תמיד ביצירותיך, המופלאות עבורי, ככוכב דורך בשמי המזרח, שעיני היו נטויות אליהם, ואני שמח להודיע לך את הידוע, ביום חג לך ולנו, כי לא נתאכזבתי, כי לא נתאכזבנו כולנו בך. יהי אלוהי היצירה העברית עמך גם להבא, כאשר היה עמך עד הנה,
                                                                      כתפילת, שלך, ש. שלום

[גנזים 97, 24536, 3.3.39]
תל-אביב, רח' החשמונאים 81                        י"ב אדר –צט
ש. שלום היקר!
קבל נא מרחוק לחיצת יד חמה על דבריך הטובים במכתבך אלי לרגלי יובלי.
אין באפשרותי לענות למברכים הרבים לכל אחד כגמולו. רק לאחדים, ואתה ביניהם, משיב אני ברכה נאמנה.
אכן זהו הגמול האחד ליוצר, אם יוצר אחר יודע חבה לו ולפעלו.
היה ברוך כאשר ברכת ודע, כי יקר אתה לי לא פחות מאשר אני יקר לך.
                                                 בברכת חברך וקוראך תמיד
                                                ברצון ובשמחה,
                                                  י. בורלא

[גנזים, 28, 16701, 16.5.44]
ש. שלום                                          כ"ג באייר תש"ד
ירושלים
ת.ד. 7006
מר י. בורלא נכבדי,
מילאתי משאלתך וישבתי אתמול כשעה במערכת "הד המזרח" כדי לקרוא בשירי רפאל (מזרחי) מטבריה. אף על פי שהבוסר מרובה, המליצה גדושה, ההסתכלות מועטת והסגנון יש שהוא נעשה משרדי-עיתונאי, הרי מצאתי בכל זאת כאב אמת בכמה שירים, ודעתי שיש לעודד את הפייטן הצעיר על ידי הוצאת חוברת של 20-15 שיר, בצירוף הקדמה מתאימה.
ציינתי בעפרון אדום את השירים הנכנסים בגדר הבחירה, לעניות דעתי, וכן כמה שורות "משרדיות" באותם השירים, שיש לתקנן. והנני שלך בידידות ובהוקרה,
                                                           ש. שלום

[גנזים, 97, 54385/1, 18.5.44]
                                                                  תל אביב, כ"ה אייר תש"ד
לש. שלום היקר מאד,
אודך מקרב לב על כי מלאת את בקשתי והטרחת את עצמך ללכת ולקרא את שירי העלם רפאל מזרחי. אכן, בבעלי שאר נפש נמצא את גֹדֶל הנפש.
אני סומך לגמרי על משפטך וטעמך.
באם לא יקשה הדבר עליך – התכתֹב אתה שורות מספר כהקדמה? הן איש כמוך יוכל לציין את הדברים ברוח טובה ונכונה ככל הראוי.
אבל, אם מטרידך אני בבקשתי זאת אל נא תשת עלי חטאת. חלילה לי מהכביד עליך בדבר הזה. כרצונך וכטעמך תחליט.
ושוב אודה לך על נֹעם מעשך ואאחל לך כל טוב ושלום רב.
                                          שלך, ברוב הוקרה
                                           י. בורלא

ואלה מלות ההקדמה ששלח ש. שלום ליהודה בורלא:
בשער
שירת אמת חותמה כאב אמת. והצעיר רפאל מזרחי, יליד טבריה, מחבר השירים האלה, ראה עוני בשבט עברתו, נגוע אלוהים מנעוריו והכאב רֵעָה לו משחר ימיו. אמנם ארוכה הדרך מן הכאב אל ביטויו הנאמן, ושיריו של מחברנו הצעיר עודם בוסר ברובם. ואולם, חן נעוריו שנתקפחו, הרואים גאולה לעצמם בשורות השיר, וחן מקור מחצבתו, העדה הספרדית, אשר כולנו הננו מתלמידי תלמידיהם של משורריה הגדולים, ואשר מי יתן ויישמע מחדש קול שירתה בתוכנו ברמה – הם המקנים לפייטן צעיר זה את הזכות להידפק בביכורי עטו אלה על פתחי לבנו, והנני מקדם פניו בברכה.
             ש. שלום
ירושלים, ר"ח סיון, תש"ד [23.5.44]

רחימאי,
בה בשעה שקיבלתי את ספרך – הכינותי ועטפתי את ספרי זה באותה עטיפה שלך , אך היה יום ששי ולא הספקתי לשלחו. הנחתיו כמות שהוא ושכחתיו (טרוד הייתי כל השבוע בגמר עבודה), ורק היום גליתיו. מיד אחזתיהו ולא עזבתיהו עד ששלחתיהו.
                                             לש. ברֹב שלום,
                                               יהודה בורלא
כט בסיון תשיב
22.6.52

[גנזים, 97, 90200/1]
למשורר הגדול ש. שלום,
המלוֶה בשירים ושירוֹת והגיונות
נתיבות עמו בשמחות וביגונות
ואמריו נעימים ותוכחותיו נאמנות
יגהו כל לב כְּמַיִם זכים ממעינות.
והוא איש לבב והליכותיו נכונות
וחבר טוב ושכן נעים לשכנים ולשכנות.
             יהודה בורלא
             ביום העצמאות תש"ח
זאת תשובה לתשורתו "שירי קוממיות ישראל".

[גנזים 97, 54386/1, 9.1.56]
ירושלים, בקור חולים האוספיטאל, כ"ה בטבת תשט"ז
לחברי וידידי ש. שלום בא-כֹח דרי מעלה ולא קריב ב"כ דרי מטה בבית הסופרים, שלומות וברכות למכביר, להם ולמשפחותיהם מגדול ועד קטן כן יהי רצון אמן.
הריני בא לבקש מחילה מִּכֶּם, שְכֵנַי הטובים, על מעשה לא נאה זה שעשיתי, שסגרתי דלתות ביתי והלכתי לי וגם את נָוַת ביתי משכתי אחרי – ואשאירכם לבדכם בלי הבריח התיכון – וכן לא יֵעָשֶה, ולו לפחות הודעתיכם וברכתיכם טֶרֶם אֶסַע – והרי גם זאת לא עשיתי. ועל כך מבקש אני מחילה מהשכנים הטובים שלי.
ועצם העִסְקָה שעשיתי (בלא רצוני כלל) באלה הימים שנעדרתי מהבית – ודאי ידועה לכם מפי הגב' בורלא ואיני רואה צורך לחזור עליה. אבל חייב אני להודיעכם שלא זַמֹתי ולא עלתה על דעתי "להתעסק" ימים רבים כל כך – כשבועַים ימים!
אבל עתה סוף סוף, יכול אני להודִיעכֵם שקבעו את יום צאתי מכאן, מהאוספיטאל, יום חמשי שבוע זה (כ"ח בטבת), בשעות הבוקר, אם מזג האויר לא יהיה גשום ביותר.
ובינתים השלום והברכה והבריאות לכלכם.
                                                שלכם בנאמנות שְכֵנִית יהודה בורלא
נ.ב. יואיל נא אחד מכם ויטלפן למר רוזנהק מאשר הודעתי לכם, כי חַיָב אני לו תשובה למכתב.

[גנזים 97, 5893/1, 6.5.66]
יהודה בורלא
חיפה, חנה סנש 7
טלפון 63893                                חיפה ט"ז באייר תשכ"ו
לש. שלום
הַגָדוֹל בְּשִירוֹתָיו
וְיָשָר בְּשֵירוּתָיו,
נָעִים בַּהֲלִיכוֹתָיו
וְתַקִּיף בַּהֲלָכוֹתָיו,
חָבִיב בִּידִידוּתָיו
מִמַעֲבִיר עַל מִדוֹתָיו.
הגדלת טובך עמנו בהעניקך לי ולרעיתי המהדורה החדשה של כל כתביך, אף על פי שהענקת לנו כל ספר מספריך בשעתו.
והרינו מחזירים לך שפעת ברכות כפולות כפי שהכפלת לנו תשורותיך.
בתכלית הידידות וההוקרה,
יהודה בורלא ורעיתו.

[גנזים, 28, 42402/1, 3.9.69]
ליהודה בורלא                 פריס, ערב ח"י באלול תשכ"ט
בִּנְדוּדַי בְּדַרְכֵי הַנֵּכָר הַסְּעוּרוֹת,
בְּיַעְרוֹת הַצָּפוֹן וְאַגְמֵי הַנְּצוּרוֹת,
מִכְּנַף אֶרֶץ קֶדֶם הִגִּיעוּנִי בְּשׂוֹרוֹת –
זֶה הָאִישׁ יְהוּדָה כִּי הִגִּיעַ לִגְבוּרוֹת.
וְהוּא אָח לִי וְרֵעַ, וּמוֹפֵת לִי וְאוֹת
בִּיצִירָה וַעֲשִׂיָּה וּבְנִיָּה לְדוֹרוֹת
וְרַבִּי וּמוֹרִי בְּסִפּוּר הַקּוֹרוֹת,
בְּאִחוּד הָעֵדוֹת וְלִכּוּד הַשּׁוּרוֹת,
בִּכְבוֹד הָאָדָם וְחִשׂוּף הַמְּקוֹרוֹת,
הַמַּשְׁקִים אֶת הָעָם סַם חַיִּים, טַל אוֹרוֹת.
וָאֹמַר: בַּעֲטֹר לְרֹאשׁוֹ עֲטָרוֹת –
אוֹסִיף גַּם אֲנִי זֵר בִּרְכַּת נַעְתְּרוֹת,
יוֹצְאוֹת מִן הַלֵּב וְאֶל הַלֵּב נִמְסָרוֹת.
כֹּה יִתֵּן וְיוֹסִיף וְיַעְנִיק אוֹצָרוֹת
וְיִרְאֶה בְּטוֹב וּבְאוֹר יְקָרוֹת
עִם מִרְיָם רַעְיָתוֹ, הַנְּבוֹנָה בַּגְּבָרוֹת
וְעִם כָּל גֶּזַע בּוּרְלָא, עֲנָפִים וּפֹארוֹת,
נְאוּם הַכּוֹתֵב וְחוֹתֵם אוֹת בְּאוֹת,
                           ש. שלום