יום רביעי, 17 באפריל 2013

גוגל והירושה הדיגיטליתבתי שרון שבעצם בזכותה אני מנהלת את הבלוג הזה סיפרה לי על השירות החדש של גוגל שמסתבר שהוא מעורר סערה מסוימת בעולם הדיגיטלי וגם המשפטי. קוראים לו "מנהל חשבון לא פעיל" אבל ברשת קוראים לו "מנהל המוות של גוגל", והוא נועד לאפשר לאנשים להורות באמצעות גוגל למי לאפשר גישה לחומרים שנצברו בחשבונם כשלא יוכלו עוד לנהל אותו, מן הסתם בגלל הידרדרות מצבם הבריאותי או מותם. פייסבוק כבר השיק שירות דומה ועכשיו גוגל משיק אותו מפני שמסתבר שהתעוררו בעיות עם חשבונות של אנשים שמתו, כי החשבון הוא אישי ולהלכה עם מות בעל החשבון אין לאיש זכות להיכנס אליו, והשירות החדש מאפשר לאנשים להודיע לגוגל למי לאפשר גישה לחשבון כשלא יוכלו עוד לנהל אותו ואם למחוק אותו לגמרי או לתת גישה אליו לקרובי משפחה וכיו"ב. הרעיון לכשעצמו נראה מצוין. הבעיה היא רק בביצוע.
כי מקריאת הוראות ההצטרפות לשירות מתברר שלגוגל אין מושג איך לדעת אם בעל החשבון מת, או איננו יכול לנהל אותו. ההיגיון, שלי לפחות, אומר שגוגל צריך להיוודע על מוות של בעל חשבון כמו כל אחד אחר. בדרך כלל כשאדם מת הרופאים חותמים על תעודת פטירה והמדינה מאשרת אותה ואז היורשים הטבעיים שלו – קרוביו מדרגה ראשונה, או יורשים אחרים שהוזכרו בצוואתו אם יש כזאת, אמורים לפנות לבית המשפט ולבקש צו ירושה, ורק לאחר שצו הירושה ניתן בבית המשפט, יכולים היורשים לפנות לכל גורם שהוא ולבקש את ירושתם החוקית. זה למיטב ידיעתי הנוהל בארצות שאני מכירה. אם אדם עודנו חי אבל מצבו הבריאותי מידרדר כך שאיננו יכול עוד לדאוג לענייניו, בית המשפט יכול למנות לו אפיטרופוס שידאג לו, בהליך משפטי מאד מדוקדק ובפיקוח בית המשפט והמדינה. במקרים של חללי או נעדרי צה"ל יש גם כן נהלים מקובלים שאינם מתבצעים בקלות ראש, וכך גם במדינות מתוקנות אחרות. עקרון היסוד הוא שכל עוד אין עדות נחרצת שאושרה כחוק למותו של אדם, אין מכריזים עליו כמת, ואין נוקטים פעולות שמתחייבות ממותו.
אבל מנהל החשבון הלא פעיל של גוגל מציע לבעלי החשבונות לקבוע פרק זמן מסוים שאם במהלכו לא ייכנסו לחשבונם, יוכרז חשבונם כבלתי פעיל. אדם איננו יכול לחזות מראש באלו נסיבות הוא עלול שלא להיכנס לחשבונו במשך פרק זמן ארוך גם אם הוא חי לגמרי. נכון שזה לא מאד סביר שאדם חי לא ישתמש בחשבון הגוגל שלו במשך תקופה מאד ארוכה, אבל זה לא בלתי אפשרי שתיווצרנה נסיבות כאלה, שבהן אדם שהורה לגוגל להכריז על חשבונו כבלתי פעיל אם לא ישתמש בו, למשל במשך חודש שלם, יהיה מנוע במשך חודש שלם משימוש בחשבונו, ואז גוגל יפעיל הליכים בחשבון שיכולים לגרום לאותו אדם נזקים ועוגמת-נפש, מפני שגוגל יניח בטעות שמדובר בחשבון בלתי פעיל סופית, בעוד שבפועל מדובר בחשבון בלתי פעיל זמנית. בכלל, הרעיון שבו גוגל יחליט רק בגלל תקופת זמן כלשהי שחלפה ללא שימוש בחשבון במהלכה, ללא כל ראיה אחרת למצבו של בעל החשבון, כי חשבונו איננו פעיל, נראית לי מאד בעייתית.
בכלל אינני מבינה מדוע יחול על נכסים דיגיטליים דין אחר מזה שחל על כל נכס אחר, כלומר שנכסים אלה יישמרו ויועברו ליורשים על פי דיני הירושה המקובלים, יחד עם כל הנכסים האחרים, על פי צו ירושה כדין. אם יש חסר בדין הקיים, יש לעדכן את הדין הקיים כך שיכלול גם נכסים שנוצרים בטכנולוגיות חדשות, ומכל מקום אם אין דין מיוחד נדמה לי שהנוהג מחייב להחיל על עניינים שלא יוחד להם דין מיוחד את הנוהל הקיים ולא להחריג אותם ממנו.
ההבדל העיקרי בין דיני ירושה בנכסים חומריים לדין חשבון בגוגל הוא שגוגל מציע לבעל החשבון אפשרות להורות על מחיקת החשבון כליל לאחר מותו, אם לא ישתמש בו במשך פרק הזמן שיציין מראש. נדמה לי שבהתחשב בבעייתיות שעמדתי עליה לעיל של הסקת מסקנות על אי פעילות החשבון על פי פרק זמן קבוע מראש של חוסר שימוש, זוהי אפשרות מסוכנת במיוחד – אדם עלול למשל להתעורר מהרדמה בעקבות פציעה או לחזור מן השבי ולגלות שכל חשבונותיו בגוגל נמחקו ואין להם זכר, וגם אם זה קורה בנסיבות פחות דרמטיות זה עלול להיות מאד לא נעים. עצם הרעיון למחוק חשבון נובע מהמחויבות לכאורה של ספקי השירותים ברשת לפרטיותו של אדם, התחייבות שהיא בכל מקרה פיקציה – בפועל כל חומר שעולה לרשת כרוך במידה כזו או אחרת של ויתור על הפרטיות. פרטיות מוחלטת מובטחת רק למה שלא עלה לרשת מעולם. אני יכולה כמובן להבין שיש אנשים שמעדיפים שאיש לא יידע על רומנים אסורים, מזימות אסורות או עסקאות אסורות שניהלו ברשת, אפילו לאחר מותם. לאלה מגיע אולי שנכסיהם ברשת ימחקו. לשאר האנשים שאינם עושים דברים שהם מתביישים שקרוביהם יידעו עליהם, יש לי עצה פשוטה ובטוחה יותר ממנהל המוות של גוגל: רישמו את סיסמת הכניסה לחשבונכם למי שקרוב ללבכם, חבריכם לחיים, ילדיכם או אדם קרוב אחר. עדיפה מבוכה מסוימת של אובדן הפרטיות, שלא תטריד אתכם יותר מדי בקבר, מאשר אובדן של רקמת חיים שלמה שהשתמרה בחשבונכם האלקטרוני, ותישאר לאהוביכם ואוהביכם לאחר שלא תהיו עימם עוד. הפקידו בידי אהוביכם לפחות את מה שאתם מוכנים להפקיד בידיו של הענק חסר הפנים המכונה גוגל.