יום ראשון, 28 ביוני 2015

שיבושהיש עוד משהו שיכול לשבש כל כך את נקודת המבט
כמו שעון מפגר?
לערער כך את לוח הזמנים?
להתנגד בעזות-מצח שכזו למהלך השמש?
כמו מחוגים סרבניים שנעצרו בלא עת,
ובלא עת נעו הלאה?
כאילו נשכחה מחצית היום ונעלמה לה.
ולא היו שם בני אדם שאפשר לכוון את השעון הביולוגי על פיהם.
היתה רק שלוה שמחוץ לזמן, ונשימות סדורות של הכלב.