יום שישי, 7 ביולי 2023

גרה בחניון של נתניהו

 

אני גרה בחניון של נתניהו

בין מחסומים ובין גדרות,

אני גרה בחניון של נתניהו

בכל פינה מכוניות שחורות.

 

מאבטחים עומדים בסך

כשהוא יוצא מן המוסך,

ומכל עבר השוטרים

את התנועה ברחוב עוצרים,

בכביש וגם במדרכה

כי זהו חוק הממלכה.

 

אני גרה בחניון של נתניהו

בין מחסומים ובין גדרות,

אני גרה בחניון של נתניהו

בכל פינה מכוניות שחורות.

 

עם תעודת זהות מותר לעלות הביתה,

עם דגל לא – זה סמל מחאה.

אם את גרה בחניון של נתניהו,

עדיף שלא תהיה לך שום דעה.

 

אני גרה בחניון של נתניהו

בין מחסומים ובין גדרות,

אני גרה בחניון של נתניהו

בכל פינה מכוניות שחורות.

 

יש ביביכביש וביבחניון

שמורים היטב מן ההמון

כי אזרחים רק מזיקים

עדיף שהם מרוחקים

וטוב לצפות באנשים

כשהם קטנים כמו פשפשים.

 

אני גרה בחניון של נתניהו

בין מחסומים ובין גדרות,

אני גרה בחניון של נתניהו

בכל פינה מכוניות שחורות.