יום שלישי, 18 באוגוסט 2015

בנו של מרטין היידגר עונה למבקריוהרמן היידגר, בנו המאומץ של מרטין היידגר ועד לאחרונה מנהל עזבונו ועורך כתביו, שהשבוע ימלאו לו 95, כותב בתגובה למאמרים הדנים באנטישמיות של אביו, בעקבות פירסום "המחברות השחורות" שלו (די צייט, 6 באוגוסט 2015, גיליון 32), כדלהלן:

את האנטישמיות לכאורה של מרטין היידגר סותרות העובדות הבאות:

1.    ידידת נעוריה הטובה ביותר של אלפרידה היידגר, היהודיה למחצה אליזבת בלוכמן, היתה גם ידידה ומאהבת של מרטין היידגר ונשארה ידידה של הזוג עד מותה. עם הגירתה בשנת 1933 היא קיבלה בתיווכו של היידגר מישרה בבריטניה.

2.    אדמונד הוסרל, יהודי, היה משנת 1919 עד שנת 1933 חבר אבהי של מרטין היידגר. לו הקדיש היידגר את יצירתו "הוויה וזמן" (Sein und Zeit). בנסיעות הרבות ממרבורג [האוניברסיטה בה לימד היידגר] לטוטנאוברג וחזרה לנה לעתים משפחת היידגר אצל הוסרל. את קשר הידידות הפסיק הזוג הוסרל במאי 1933, כאשר הבינו שמרטין היידגר איננו ממשיך את הפנומנולוגיה של הוסרל, אלא דרך מחשבה משלו. מרטין היידגר, כשרק נבחר לרקטור, כצעד ראשון דאג לכך, שיבוטלו פיטוריהם של ארבעת המרצים היהודים בפקולטה לפילוסופיה שפיטר קודמו פרופסור זאואר, בצו של ממשלת באדן מן ה-28 באפריל 1933. עוד בסמסטר הקיץ 1933 קיבל אדמונד הוסרל בזמן הרקטורט של היידגר את ההודעה שהוא רשאי שוב להרצות.

3.    היהודי למחצה ורנר ברוֹק נותר אסיסטנט של היידגר עד ספטמבר 1933, כאשר קיבל בתמיכתו של היידגר מישרה בבריטניה. כל עוד כיהן היידגר כרקטור, יכול היה הפרופסור ומנהל המרפאה טאנהאוזר להישאר באוניברסיטה.

4.    מרטין היידגר אסר על שריפת הספרים שתיכננו הנאצים. ספריו של הוסרל נותרו ללא פגע בסמינר לפילוסופיה.

5.    הידידות הקרובה עם הזוג היהודי סילאשי נמשכה משנת 1919 עד מותו של וילהלם סילאשי [פילוסוף יהודי הונגרי] בשנת 1966 ונמשכה עם לילי סילאשי עד מותה.

6.    כאשר תלמידו היהודי קרל לויט, ששמר לפעמים במרבורג על ילדיו של היידגר, התראה שוב עם היידגר אחרי המלחמה, הוא חיבק את מורו ונשאר עמו מאז בקשרי ידידות.

7.    חנה ארנדט, תלמידתו ואהובתו היהודיה מימיו במרבורג, אימצה מאז שנת 1950 יחס ידידותי להיידגר. היא ביקרה את הזוג היידגר בפעם האחרונה באוגוסט 1975, לפני מותה בדצמבר 1975.

8.    במחברות השחורות ההערות לגבי היהדות הן די שוליות ונובעות מהביקורת על האנושות בעת החדשה. ביקורת זו נוגעת גם לקתוליות, לאמריקאיות ולבולשביזם, וגם לטכנולוגיה, למדע ולאוניברסיטה ולא במקום אחרון לנאציזם. במקום ללכת שולל אחרי הכפשות, סיסמאות ומושגים מפלצתיים, עדיף שהקורא הנבון ישפוט בעצמו על פי כתביו של היידגר.


עד כאן דבריו של הרמן היידגר. במיוחד לגבי סעיף 2 כדאי להעיר שמרטין היידגר הצטרף ב-1 במאי 1933 למפלגה הנאצית ובעקבות זאת מונה לרקטור אוניברסיטת מרבורג. לגבי יחסו להוסרל ראו גם רשימתי "עוד מחברת שחורה של מרטין היידגר." לגבי סעיף 8 כדאי להעיר שאמריקאיות ובולשביזם מזוהים בתפיסה הנאצית עם יהדות. עוד כדאי להעיר שכתבי היד של היידגר אינם נגישים לציבור החוקרים אלא כתביו המודפסים בלבד.

וראו גם: