יום שבת, 21 בינואר 2012

ממות יהודי למות תורכי

מאז נחשפה בנובמבר בגרמניה, בעקבות התאבדות שניים מחבריה, פעילות "המחתרת הנאציונלסוציאליסטית", כפי שכינתה את עצמה, שרצחה בין השנים 2000-2007 לפחות עשרה אנשים, מהם תשעה מהגרים, שמונה תורכים ויווני אחד, ושוטרת צעירה שמסרה מידע על חברי המחתרת, מתפרסמים כל העת גילויים מזעזעים חדשים על פעילות המחתרת ועל רשת הסייענים והתומכים שלה. לאחרונה פירסם השבועון "דר שפיגל" כתבה על ממצאי אנליזה שערכו החוקרים למחשבי הטרוריסטים. הדבר שבלט לעיניי ביותר בכתבה זו הוא השילוב בין שנאת היהודים המסורתית של הנאצים לבין שנאת התורכים ורציחתם, בתהליך דומה של דה-הומניזציה ששוללת את זהותם האנושית של התורכים והופכת את כולם ל"עלי" שדמו מותר. נדמה לי שיהודים אינם יכולים להתעלם מהתופעה הזו. חבל לי מאד שתורכיה נחשבת כיום לאויבת מדינת ישראל וגרמניה לידידתה. את שני הדברים ראוי לדעתי להציב בסימן שאלה. להלן תרגום חלק מכתבת "דר שפיגל".

דר שפיגל, גיליון 3, 16 בינואר 2012
טרור ימני
"ניצחון או מוות"
ניתוח כמה מחשבים מספק מבטים על גזענות תא הטרור מצוויקאו. האם תיכננו הניאו-נאצים בסך הכל 14 התקפות?
אנדרה א. לא שמר את דיעותיו בסוד: על גופו העליון הוא קיעקע את המלים "Die, Jew, die": מוּת יהודי, מוּת. ולכבוד חג המולד הפיק הבנאי המלומד כרטיסי ברכה, שעליהם התנוסס צלב-קרס. ממוענים למשפחתו היקרה.
את ברכת צלב-הקרס מצאו אנשי המחשבים של משרד הפשע הפדרלי על אחד המחשבים בדירה המחתרתית בצוויקאו, שבה התגוררו אוּוֶה בנהארדט, אוּוֶה מוּנדלוֹס וביאטה צְשֵׁפֶּה [חברי "המחתרת הנאציונלסוציאליסטית" הגרמנית, שרצחה תשעה מהגרים, שמונה מהם תורכים, אחד יווני שנחשב כנראה לתורכי, ושוטרת גרמניה צעירה שמסרה עליהם מידע]. התמונות והרבה תובנות חדשות עוררו אצל החוקרים את החשד, שא. היה במשך 13 השנים האחרונות מחשובי המסייעים של הרוצחים הניאו-נאצים, ואולי היה מעורב אפילו בתיכנון מעשי תקיפה ושוד.
הטבלה עם הסימון הפנימי EDV11 נמנית כעת על עיקרי הממצאים, שמעניקים מבט לעולמם הרעיוני של הטרוריסטים. בשומר הנתונים נמצאים הוידויים של "המחתרת הנאציונלסוציאליסטית", כפי שמונדלוס ובנהארדט כינו את עצמם, בין השאר שלושה סרטי וידיאו ועלון, ובנוסף אוספי תצלומים כמו גם קטעי טקסטים של תעמולה נאצית שלא פורסמו.
ייתכן שמיד לאחר ירידתם למחתרת בשנת 1998 תיכננו בנהארדט ומונדלוס סדרת רציחות, שכבר באמצעות השימוש שלה בסמלים, היתה אמורה לשמש כקריאת המרד של הסצינה הניאו-נאצית. בטבלה נמצא סרט וידיאו שנשמר ב-28 באוקטובר 2001, שעליו מצוינים כל מעשי הרצח עד כה. עד לסתו 2001 ירו מונדלוס ובנהארדט בארבעה מהגרים תורכים וביצעו פיגוע באמצעות פצצה. בסרט, שנמצא בידי "שפיגל", מופיעות תיבות, שבכל פעם מתמלאות בתאריך של אחת מההתקפות. בולט לעין, כך נאמר באחד מדו"חות החקירה, "שתמיד נראים 14 שדות ממוסגרים". בחמישה מהם מופיעים תאריכים, תשעה נותרו ריקים.
האם הניאו-נאצים תיכננו איפוא מלכתחילה 14 התקפות?
משרד הפשע הפדרלי מצביע בניתוח הנתונים שלו על כך, שלמספר 14 "יש בסצינה הימנית קיצונית משמעות מיוחדת". ניאו-נאצי אמריקני ניסח מין מנטרה, שמשמשת כהנחיה אידיאולוגית למלחמת גזעים ומורכבת במקור בדיוק מ-14 מלים, שאומרת: "אנו חייבים להבטיח את קיומו של עמנו ואת העתיד עבור ילדינו הלבנים". האם רצו בנהארדט ומונדלוס לבצע 14 התנקשויות בעקבות משפט זה, על פי הסיסמה המובילה שלהם: "מעשים במקום מלים"?
שהשקפת עולמם הטבועה בשנאה גזענית היתה מניע מרכזי לרציחות, מעידים גם רצפי הסרטים השונים, שחסרים בגירסה הסופית של סרטי הוידיאו של וידוייהם משנת 2007, אך הוכנסו לטבלה. את קורבנותיהם מיספרו הניאו-נאצים, תוך ביזוי כבוד האדם שלהם, מ"עלי 1" עד "עלי 9". בקטע סרט שהופק ב-7 ביוני 2006, נראית בועה שבתוכה המלים: "עלי חייב ללכת". על פלקט שגם כן לא פורסם נאמר: "דרושים עמיתים למאבק נגד מבול הברברים". [במקור Kanacken, כינוי לילידי הים הדרומי ובהשאלה לפראי-אדם].
בבחירת קורבנותיהם פעלו הרוצחים בבירור על פי השקפה גזענית. רשימות שנמצאו בצוויקאו מצביעות על כך שבנהארדט ומונדלוס, שלעתים קרובות צפו בקורבנותיהם ימים שלמים, התמקדו בגברים "לא ארים" בגיל הפיריון. במקרה אחד נמנעו הרוצחים מרצח מתוכנן של סוחר תורכי בדורטמונד: אמנם העסק שלו היה "אובייקט טוב מאד" וגם "האיש טוב, אבל זקן (מעל 60)".
בטבלה מופיע פמפלט מעובד שנשמר לאחרונה ב-5 במרס 2003, שמתאר את מטרות תא הטרור. המחתרת הנאציונל סוציאליסטית מגלמת את "הכוח הפוליטי החדש בזירה לחירות האומה הגרמנית", על בסיס "ההכרה, שרק דרך מאבק אמיתי במשטר ובסייעניו אפשר להתנגד". משימות המחתרת הנאציונלסוציאליסטית התמצו בחיפוש "דרכים חדשות למאבק התנגדות" ול"לחימה נמרצת באויבי העם הגרמני". "התנהלות ללא תנאי" הינה הערובה לכך, "שיום המחר יהיה שייך לעם הגרמני", גם אם נאלצים "לפעול באנונימיות מבלי לזכות בהכרה". ו"נאמנים למוטו ניצחון או מוות, לא תהיה דרך חזרה".
מומחים של משרד הפשע הפדרלי מאמינים, שבמקור נועד הטקסט למטרת גיוס חברים נבחרים. אם אכן הופץ בפועל עדיין לא ברור. מלבד זאת חושדים הבלשים, שחלק מן הכסף שנשדד במעשי שוד הבנקים תוכנן "להקמת תאי מאבק טרוריסטים נוספים במחתרת", כפי שנאמר באחד הדו"חות של משרד הפשע הפדרלי.
ייתכן שאחד הסייענים הוא אנדרה א., שכבר בשלב מוקדם בחייו היה קשור למחתרת. לפי הבנת החוקרים שכר א. כבר באפריל 1999 דירה מחתרתית ראשונה בשדרת וולגוגראד בעיר חמניץ, שהעמיד לרשות הנמלטים ושאת שכר הדירה שלה שילם תמיד במזומן.
בשלושה מקרים סייע א. גם בשכירת קראוונים שמונדלוס ובנהארדט השתמשו בהם כרכבי מילוט במקרי התקיפה והשוד. בעסק להשכרת קראוונים בחמניץ הזדהה אדם כאנדרה א.: הרכב נלקח ב-30 בנובמבר 2000 לקראת תשע בבוקר, שעתיים לאחר מכן שדדו מונדלוס ובנהארדט סניף דואר סמוך. שלושה שבועות אחר כך שוב הזמין א. קראוון, שהוחזר ב-21 בדצמבר 2000. המועד מתאים לפיגוע הפיצוץ של הניאו-נאצים בקלן, שסביב תאריך זה היו אמורים להסתובב עם חומר הנפץ, בטרם התפוצץ ב-19 בינואר 2001 בחנות איראנית.
משרד הפשע הפדרלי מוצא קשר משמעותי בין השכרות הרכב לבין מעשי הפשע. כך נאמר בהערה: "לקראוונים יש להתייחס כאל רכבי-פשע". הדבר נובע מכך שא. העמיד את כלי הרכב לרשות בנהארדט ומונדלוס.
על הקירבה בין שלושת הניאו-נאצים במחתרת לבין אנדרה א. מעידה גם אנליזת המחשב. במחשבו של א. כמו גם במחשבי השלישייה, מופיעה רשימה עם כ-2900 פריטים זהים שמתויקות תחת "תמונות היטלר" או "תמונות נאציות". בין התמונות ישנה גם אחת שבה מתואר גרהרד שרדר (לשעבר הקנצלר מן המפלגה הסוציאליסטית) עם מגן דוד מאחורי גדרות, ועליה האיום: "אתה הבא בתור".
[ככל הנראה מתייחסת התמונה לנאומו של שרדר בטקס למלאת  60 שנה לשיחרור מחנה אושוויץ ב-25 בינואר 2005, ראו http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4204465.stm]
אם א. אמנם הפיק את וידיאו ההודאה משנת 2007, כפי שמאמינה פרקליטות המדינה, עדיין אין זה ברור. במחשב שלו לא מצאו החוקרים עקבות תואמים לכך. "אין הוכחות מוצקות נגד מרשי", מוחה עורך-דינו של א. הרברט הדריך. ההאשמות של הפרקליטות הפדרלית מתבססות "רק על השערות".

עוד מן העיתונות הגרמנית בנושא המחתרת הנאציונלסוציאליסטית:
מזמור לרוצח הקבאב:
רק תורכי אחד?
הקורבנות התורכיים של המחתרת הנאצית: